Strefa zdrowego dziecka

W trosce o najwyższe dobro naszych dzieci i ku chwale powiedzenia ”jesteś tym co jesz” nasze przedszkole gwarantuje wyżywienie spełniające wszelkie normy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego menu dla dzieci będących na różnych dietach.

Specjalne zajęcia z wykorzystaniem elementów sensoplastyki pozwalają dzieciom na harmonijny rozwój sfery fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Dodatkowo rytmika pomaga w rozładowaniu negatywnych emocji najmłodszych, uczy pracy zespołowej i usprawnia koordynację zmysłu słuchu, mowy przy współdziałaniu pracy całego ciała.

Mając na celu dobru ogólu podopiecznych, przedszkole nie przyjmuje na zajęcia dzieci chorych. W razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka w trakcie trwania zajęć, powiadomiony zostaje o tym rodzic/opiekun i proszony jest o natychmiastowe zabranie dziecka z placówki.

Nadawanie rytmu dnia maluchom

Harmonijny rozwój dziecka uwarunkowany jest jego szeregiem zachowań i przyzwyczajeń wpisanych w rytm dnia. W trosce o optymalne realizowanie potrzeb dziecka przedszkole opracowało DZIENNY PLAN DNIA MALUCHA:
  6:30-8:30 – oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne dostosowane do potrzeb maluchów, praca kompensacyjno-korekcyjna z dziećmi.
  8:30-9:30 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, pomoc przy nakrywaniu stołu.
  9:00-9:30 – śniadanie, mycie ząbków.
  9:30-10:00 – zabawy dowolne, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki.
  10:00-11:00 – zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach.
  11:00-11:30 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe.
  11:30-12:30 – obiad.
  12:30-14:00 – odpoczynek, zabawy wyciszające, muzykoterapia, bajkoczytanie dydaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne.
  14:00-15:00 – zajęcia dydaktyczne.
  15:00–15:30 – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, samoobsługowe.
  15:30-16:00 – podwieczorek.
  16:00-17:30 – zabawy dowolne, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, dodatkowe zajęcia dydaktyczne.