Strefa zdrowego dziecka

Zajęcia ruchowe przedszkole radom

W trosce o najwyższe dobro naszych dzieci i ku chwale powiedzenia ”jesteś tym co jesz” nasze przedszkole gwarantuje wyżywienie spełniające wszelkie normy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego menu dla dzieci będących na różnych dietach.

Specjalne zajęcia z wykorzystaniem elementów sensoplastyki pozwalają dzieciom na harmonijny rozwój sfery fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Dodatkowo rytmika pomaga w rozładowaniu negatywnych emocji najmłodszych, uczy pracy zespołowej i usprawnia koordynację zmysłu słuchu, mowy przy współdziałaniu pracy całego ciała.

Mając na celu dobru ogólu podopiecznych, przedszkole nie przyjmuje na zajęcia dzieci chorych. W razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka w trakcie trwania zajęć, powiadomiony zostaje o tym rodzic/opiekun i proszony jest o natychmiastowe zabranie dziecka z placówki.

Nadawanie rytmu dnia maluchom

Harmonijny rozwój dziecka uwarunkowany jest jego szeregiem zachowań i przyzwyczajeń wpisanych w rytm dnia. W trosce o optymalne realizowanie potrzeb dziecka przedszkole opracowało DZIENNY PLAN DNIA MALUCHA: